Marine Biological Resources Division – Staff

Name Designation Contact Information
Dr. H. S. S. K. Haputhantri Principal Scientist
(Head)
sisirahaputhantri@yahoo.com
Tele: +94-11-2521914
Mrs. D. R. Herath Senior Scientist deishini@nara.ac.lk
Dr. R. P. Prabath Krishantha Jayasinghe Senior Scientist prabath_jayasinghe@yahoo.com
Mr. U. S. P. K. Liyanage Senior Scientist upulliyanage@hotmail.com
Mrs. K. H. K. Bandaranayake Senior Scientist kisharabandaranayake@yahoo.com
Mrs. A. A. S. H Athukoorala Scientist athukoorala@nara.ac.lk ,
sujeewahemanthi@gmail.com
Mr. Mahendra Jayatilake Scientist ramjayathilaka@yahoo.com
Mr. S. J. W. W. M. M. P. Weerasekara Scientist madhurapro@gmail.com
Mr. Kasun Randika Dalpathadu Scientist kasun.randika@yahoo.com
Dr. W. B. W. M. R. Y. Chathurika Aluwihare Scientist yasmin@nara.ac.lk
yasminaluwihare@gmail.com
Ms. D. G. Thejani Balawardhana Scientist thejani.mbrd@nara.ac.lk
thejani.fmst2008@gmail.com
Ms. G.K.A. Wathsala Fernando Scientist
Ms. H.M. Udari Ayeshya Scientist
Ms. L. Dilukshani Gayathri Scientist
Mr. M. Pramodya Hendawitharana Scientist